Helsefagarbeideren 4 - 2019

32 Helsefagarbeideren - Jeg oppfordrer alle til å ta med Helse­ fagarbeideren på jobben. Jeg er mye rundt på arbeidsplassbesøk, og har alltid med meg bladet, sier Dyrnes. Hun har inntrykk av at mange gjerne diskuterer det faglige innholdet med kolleger. Ønsker papir I løpet av de siste årene har flere fagmedier blitt stadig mer digitaliserte. Helsefag­ arbeidere i Delta følger med på utviklingen, men foreløpig er papirutgaven desidert viktigst. Leserundersøkelsen bekrefter at papir fremdeles er ønsket av mange. Seks av ti varte enig, eller svært enig på at det er viktig å få Helsefagarbeideren på papir. Det stemmer overens med tilbakemeld­ inger som Jette Dyrnes får under arbeids- plassbesøk. - Når jeg er ute og snakker med med- lemmer, er det mange som sier at det er fint å få bladet i posten, for da kan de sette seg rolig ned og lese. Mange har ikke en datamaskin lett tilgjengelig på jobben, og det er ikke like lett å lese på telefon. Bladet er også tilgjengelig digitalt på tidsskriftet.helsefagarbeidere.no . Alle medlemmer får tilsendt e-post når nytt blad ligger ute. Om du foretrekker å lese bladet digitalt, blir du i e-posten opp- fordret til å avbestille papirutgaven. Slik kan Helsefagarbeidere i Delta unngå å sende ut blader som ikke blir lest. Faglig interessant for de fleste Syv av ti som svarte på undersøkelsen synes innholdet i Helsefagarbeideren er faglig interessant, i stor grad, eller svært stor grad. Redaktør i Helsefagarbeideren, Ann Beate Grasdalen er fornøyd med resultatet. Mediet ønsker å utgi relevant fagstoff innenfor de fire områdene der flest helsefagarbeidere jobber: sykehjem, hjemmetjeneste, bolig for utviklingshemmede og sykehus. - Vi ser av undersøkelsen at flere etter­ lyser mer fagstoff for dem som jobber med personer med utviklingshemminger. Dette kommer vi å bli bedre på, og har startet allerede fra dette nummeret av, med inter- vjuer om vergemålsloven og pårørende­ arbeid, og et innlegg om selvbestemmelse, kommenterer hun. Ønsker flere svar neste gang Bare 673 svarte på undersøkelsen. Det tilsvarer åtte prosent av medlemmene. Framover vil leserundersøkelsen gjennom- føres årlig. - Vi oppfordrer enda flere vil svare neste gang. NESTEN 4 AV 10 LESERE TAR MED SEG BLADET TIL ARBEIDSPLASSEN I slutten av august gjennomførte Helsefagarbeidere i Delta en leserundersøkelse. Alle medlemmer fikk invitasjon til å svare på SMS og e-post. Det som kanskje gledet leder Jette Dyrnes aller mest, er at så mange som fire av ti liker å ta med seg Helsefagarbeideren til jobben. - Flott at så mange deler vårt fagblad med kolleger på jobben, synes hun. Jette Dyrnes har alltid med seg Helsefagarbeideren på arbeidsplassbesøk. Foto: Anne C. Eriksen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy