Helsefagarbeideren 4 - 2019

4 Helsefagarbeideren & KORT GODT Sjekk luftkvaliteten der du bor på Yr Nå kan du sjekke den lokale luftkvaliteten hvor som helst i Norge på Yrs nettsider. Oversikten viser den lokale luftforurensingen i nåtid, og 24 timer framover. Det er særlig svevestøv og nitrogendioksid som forurenser lokalt, melder Yr.no. Varselet vil kunne hjelpe spesielt sårbare grupper til å ta forhåndsregler, som eldre, gravide, barn og de med astma og luftveisplager. Varselet blir først tilgjengelig på Yrs nye nettsider. I løpet av sesongen vil luftkvalitetsvarselet også slippes i Yr-appen. 5000 flere plasser innen 2022 Norske kommuner skal bygge nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser fram mot 2022 som vil gi en vekst på rundt 5000 nye plasser. Det viser en undersøkelse gjennomført av KS. 225 av landets 422 kommuner, med i alt 69,8 prosent av befolkningen, har svart på spørreundersøkelsen. Kilde: Regjeringen.no MINDRE ANTIPSYKOTIKA TIL HJEMMEBOENDE ELDRE Hjemmeboende eldre får sjeldnere antipsykotiske legemidler av legen nå enn for ti år siden. Det viser en ny kartlegging av forskrivning av lege- midler mot alvorlig psykisk lidelse til eldre personer i perioden 2006 til 2018. For kvinner var det en reduksjon på 15 promillepoeng, fra 53 til 38 per 1 000 innbyggere, og for menn var reduksjonen på 9 promille­ poeng, fra 35 til 26 per 1 000 innbyggere. – Det er positivt at legemiddelbruken er redusert, ettersom den trolig har vært høyere enn nødvendig. Men det er mulig at bruken fortsatt er større enn den bør være, sier forsker Marit Tveito, som er førsteforfatter av en artikkel som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Kilde: Dagensmedisin.no Få kommuner varsler helsetilsynet 49 varsler fra kommunene er sendt inn til Statens helse­ tilsyn etter at varslingsretten ble utvidet i sommer. Tidligere var det kun sykehusene som hadde plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser. Fra 1. juli ble ordningen utvidet, og nå har også kommuner plikt til å varsle om alvorlige hendelser. Samtidig fikk pasienter og pårørende rett til å varsle. Flertallet av henvendelsene etter utvidelsen kommer likevel fra sykehusene. Det er ventet flere varsel når ordningen blir bedre kjent i kommunene. De tre første månedene med den nye ordningen mottok Helsetilsynet til sammen 246 varsler om alvorlige hendelser: • 154 varsler fra spesialisthelsetjenesten • 49 varsler fra kommunehelsetjenesten • 15 varsler fra pasienter • 26 varsler fra pårørende • 2 varsler fra annen helsetjeneste. De fleste henvendelsene fra kommunene gjelder eldre pasienter. Fall på sykehjem og feilmedisinering er en gjengangere.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy