Helsefagarbeideren 4 - 2019

6 Helsefagarbeideren Hjemmetjenesten i Åfjord kommune ble i 2009 tildelt status som undervisnings- hjemmetjeneste i Sør-Trøndelag, og ble i den forbindelse invitert av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sintef/Innomed til kurs i Danmark for opplæring i The Eden Alternative. Som et resultat av denne opp- læringen besluttet kommunen å gjennom- føre et prosjekt med sikte på å implementere Eden-filosofien i hjemmebaserte tjenester og sykehjem. The Eden Alternative er en filosofi utviklet i USA med målsetting om å bekjempe ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet i eldreomsorgen. Åfjord kommune ønsket å innføre Eden-filosofien for å bidra til en verdig alderdom, samt aktive og deltakende eldre i hjemmetjenesten og på institusjon. - For oss er det viktig å gi mennesker som mottar pleie- og omsorgstjenester en bedre hverdag med mulighet for fortsatt vekst og virke, sier fagleder ved Åfjord helsesenter Aud Elin Vingen. Dette har de oppnådd ved å bevisstgjøre ansatte om de tre plagene ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet, ha tilstrekkelig kompetanse blant ansatte til å utføre individuelle tiltak for brukerne med fokus på Eden-filosofien, og å utvikle menings- fylte gjøremål hvor beslutninger tas i samarbeid med brukerne. BRUKER ALTERNATIV FILOSOFI FOR Å SKAPE ET BEDRE SYKEHJEM I Åfjord har pleie og omsorgsektoren siden 2010 jobbet ut ifra Eden-filosofien, som går ut på å motvirke ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet. Den alternative filosofien skal skape en bedre helseinstitusjon for både brukere og ansatte. Tekst og foto: Håvard Egge Mat beskrives som et av de viktigste virkemidlene for å gjennomføre Eden-filosofien på Åfjord helsesenter. Her er de i full gang med bollebaking på dementavdelingen sammen med helsefagarbeider Lisbeth Winther Bårdli.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy