Helsefagarbeideren 4 - 2020

12 Helsefagarbeideren Selv om ansatte i tjenester for personer med utviklingshemming vanligvis ikke bruker uniform, må det private arbeids- tøyet like fullt vaskes etter hver vakt. Vernepleier Mia Enerstvedt jobber som miljøterapeut i boveiledertjenesten i Arendal kommune. Hun bistår under dagtilbud og fritidsaktiviteter, og jobber for at brukerne skal bli mest mulig selv- stendig i eget liv. - Det slites mye på klær og sko. Vi er ute og går tur i all slags vær. Klærne blir ofte skitne på jobb, og i dagens situasjon med smitterisiko er det nødvendig å vaske dem etter hver vakt, men en vanlig pleieuniform er ikke et alternativ. - Det hadde ikke passet for oss å gå i uniform, sier hun. Det vil virke stigmati- serende. Når uniform ikke er noen god løsning, er alternativet at de ansatte blir belastet med kleskostnader, for den kommunale klesgodtgjørelsen på 2350 i året rekker ikke. Om de hadde fått arbeidstøy av kommunen, så hadde de sluppet ekstra kostnader og klesvask hjemme. - Det er en skjevfordeling, absolutt. Det ser man. På sykehjem og i hjemme- sykepleien får de ferdig vasket uniform, sier Enerstvedt som sammen med kolleg- ene har regnet på hvor mye de bruker på arbeidsklær og sko i løpet av et år, og kommet fram til mellom fem til syv tusen kroner. Av disse blir under halvparten dekket. Har gått over til uniform Da førskolelærer Torill Paulsen jobbet som miljøterapeut for multifunksjonshemmede, brukte de ansatte privat tøy. I dag har de gått over til uniform. - Da vi åpnet boligen var begrunnelsen for bruk av privat tøy, at dette er et hjem og at ansatte ikke skulle skille seg ut. Spesielt fra pårørende var det et stort ønske at det ikke ble institusjonspreg. Samtidig er det mye gris og slitasje på klærne i løpet av arbeidsdagen. Da risiko for koronasmitte kom som tilleggsbelast- ning, ble pleieuniformer innført, etter ønske fra de ansatte. I dag jobber Torill Paulsen som hovedtillitsvalgt i Arendal. Hun erfarer at de ansatte på hennes tidlig- ere arbeidsplass er fornøyde med over- gangen. De har valgt å alle sammen ha samme farge på uniformen, og bruker den hele tiden inne, men skifter til privat tøy når de er utendørs, på turer eller aktiviteter. Får 2 350 i året til tøy 9,,33, 26:;5(+,9 ,9 6=,9 +,; +6)),3;, De ønsker å beholde privatklær, men synes det er urimelig å bli belastet med klesvask og halvgod klesgodtgjørelse. «Dagsenteret kjøper inn vinterdresser, støvler og regntøy, men hvis alle skal ut samtidig så er det ikke nok til alle» VERNEPLEIER MIA ENERSTVEDT Mia Enerstvedt og kollegene har regnet seg vÀ>“ ̈ >Ì ŽiÃ}œ`Ì}©ÀiÃi˜ Ž˜>«Ì `iŽŽiÀ …>Û«>ÀÌi˜ >Û Àiii FÀˆ}i ŽiΜÃ̘>`iÀ° ÌÌiÀ ŽœÀœ˜>«>˜`i“ˆi˜ iÀ `iÌ ˆ˜˜v©ÀÌ Õ˜ˆvœÀ“iÀ «F…œÛi`̈ˆÌÃÛ>}Ì /œÀˆ *>ՏÃi˜Ã gamle arbeidsplass. Foto: privat œÌœ\ œ˜> >Õ}ˆ`

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy