Helsefagarbeideren 4 - 2020

14 Helsefagarbeideren Carpe Diem demenslandsby har sytten boenheter med et hjemlig preg. De ulike leilighetene er tilpasset de som skal bo der, som har ulike livsstiler og preferanser, for at de skal oppleve sine omgivelser som gjenkjennelige. Hjemlighet står sentralt i utformingen av bygg og omgivelser. Demenslandsbyen er et pilotprosjekt med inspirasjon fra demenslandsbyen De Hogeweyk i Nederland. Anlegget er ment å gi svar på om dette er måten det skal bygges på i fremtiden for å gi beboerne best mulig livskvalitet. Hverdagsrutiner tilrettelegges så nære en normal dag i eget hjem som mulig. Beboerne vil få friheten til å vandre rundt på hele området, og blant annet besøke et torg, matbutikk, pub, hager og aktivitetslokaler. Området har dessuten treningslokaler og et grendehus med kafe som også er åpen for nabolaget. )”9<4 2644<5, /(9 -ࠫ;; DEMENSLANDSBY Slik kan fremtidens demensomsorg komme til å se ut. I demenslandsbyen skal man kunne leve livet som før diagnosen, og stimuleres til å være i aktivitet inne som ute, på et trygt, DYJUHQVHW RPUnGH XWHQ WUDÀNN >À«i `ˆi“ `i“i˜Ã>˜`ÃLÞ ˆ}}iÀ «F ©˜ÃŽˆ ˆ CÀՓ] œ}…>À £xn >˜}̈`ë>ÃÃiÀ ˆ £Ç LœŽœiŽÌˆÛ œ} 40 dagaktivitetsplasser fordelt over dag-/kveld- og helgeplasser. -Ìi`iÌ iÀ Žœ““Õ˜>Ì] œ}…>À iÌ LÀÕÌ̜>Ài> «F À՘`Ì £n äää “Ô° -i˜ÌiÀiÌ ÃÌFÀ Ž>ÀÌ œ} ۈ Ì>à ˆ LÀՎ ÃF Ø>ÀÌ ÃˆÌÕ>͜˜i˜ “i` ŽœÀœ˜> - «>˜`i“ˆ ̈>ÌiÀ `iÌ] ˆv©}i CÀՓ Žœ““Õ˜ià ˜iÌÌÈ`iÀ° i“i˜Ã>˜`ÃLÞi˜…>À vFÌÌ «ÀˆÃi˜ ÀiÌÅiÃiLÞ}} ÓäÓä >Û ŽÕÀÇ œ} Žœ˜viÀ>˜Ãi‡>ÀÀ>˜}©Ài˜ œ…ÀVœ˜° œÌœ\ œÀ`ˆV q "vwVi œv ƂÀV…ˆÌiVÌÕÀi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy