Helsefagarbeideren 4 - 2020

28 Helsefagarbeideren AVLØNNING AV FAGSKOLEKOMPETANSE Žœ““Õ˜i˜i -® ˆ}}iÀ Ã̈ˆ˜}iÀ “i` iÌÌFÀˆ} v>}̏i Óä äää œÛiÀ fagarbeiderne. Ãގi…ÕÃi˜i -«iŽÌiÀ® ۈ v>}̏i vÀ> £° “>ˆ ÓäÓ£ ÛCÀi ȎÀiÌ “ˆ˜ÃÌ Óä äää “iÀ i˜˜ v>}>ÀLiˆ`iÀ˜i° ˜ `i Ãގi…ÕÅ>À >iÀi`i ψŽi ordninger. "Ϝ Žœ““Õ˜i ÕÌ}©À vœÀ΍ii˜ “iœ“ ©˜˜ vœÀ…iÃiv>}>ÀLiˆ`iÀ œ} ©˜˜ vœÀ …i«i«iˆiÀ “i` ̈i}}ÃÕÌ`>˜˜ˆ˜}‚ ˆ œÛiÀŽ>˜Ì >Û £ä äää ŽÀ° Antall fagskolestudenter doblet på fem år Å ta fagskoleutdanning blir stadig mer populært. Faglig påfyll kan gi mer spennende arbeidsoppgaver og økt lønn, men undersøk med arbeidsgiver før du starter. Tekst: Sveinung Berger, -«iÈ>ÀF`}ˆÛiÀ ˆ iÌ>à vœÀ…>˜`ˆ˜}Ã>Û`iˆ˜} -Ûiˆ˜Õ˜} iÀ}iÀ Foto: Siv Bjelland De senere årene har kompetanseutvikling kommet stadig mer i fokus i arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor. Teknologien, samfunnet og arbeidslivet endrer seg i stadig raskere tempo. Skal helsefagarbeiderne henge med, og aller helst være i forkant av utviklingen, må de hele tiden tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter. Stadig flere helsefagarbeidere tar fag- skoleutdannelse. De siste fem årene har antallet fagskolestudenter som tar helse- og sosialfag økt med 67 prosent. Blant studentene finner vi også helse- sekretærer, barnepleiere og barne- og ung- domsarbeidere, men den voldsomme veksten indikerer likevel at helsefag- arbeiderne strømmer til fagskolebenken. Delta har hele tiden kjempet for å sikre at våre medlemmer får lønnsmessig uttelling når de tar videreutdanning på fagskole. Senest i oppgjøret for sykehusene, som ble avsluttet 26. oktober, fikk vi gjennomslag for at ettårig relevant fagskoleutdanning skal gi tjue tusen mer i lønn. I kommunene utenfor Oslo er det en egen stillingskode for «stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning» som er avlønnet tjue tusen høyere enn fagarbeiderstillinger. I Oslo kommune belønnes også fagskole- utdanning. Der er det ikke gjennomgående egne stillingsgrupper for etterutdanning, men det er en egen stilling «hjelpepleier med tilleggsutdanning» som også brukes for helsefagarbeidere. Ikke automatisk høyere lønn Hverken i sykehusene eller i kommunene er det slik at en fagskoleutdanning gir automatisk opprykk. Det stilles krav om at fagskoleutdanning er relevant i forhold til arbeidet som utføres. Bare en meget vel- villig arbeidsgiver gir deg lønnsmessig uttelling for fagskoleutdanning i demens- og alderspsykiatri dersom du jobber på fødeavdelingen på et sykehus. Hvis du vurderer å søke på en fag- skoleutdanning, så ta en samtale med din arbeidsgiver først. Spør om den utdannelsen du vil ta blir ansett som relevant, og om det er vilje til å gi deg høyere lønn hvis du fullfører. Kanskje er arbeidsgiver også villig til å bidra og tilrettelegge for at du tar utdan- nelsen? Lønnet permisjon når det er fysiske samlinger, støtte til studiemateriell og reise- utgifter kan være aktuelle virkemidler. Løfter om lønn og tilrettelegging må nedfelles på papiret slik at det ikke senere oppstår uklarheter om hva som faktisk er

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy