Helsefagarbeideren 4 - 2020

32 Helsefagarbeideren - Lønnstillegget var ikke min motivasjon, jeg følte at jeg måtte ha mer kunnskap. Berg er helsefagarbeider i hjemmetjen- esten i Flesberg kommune. Etter å ha tatt Demensomsorgens ABC, forstod hun at dette var noe hun måtte lære mer om. - Jeg snakket med sin nærmeste leder som sa: kjør på! Hun fikk permisjon med lønn for å delta på samlingene og gjennomføre eksamen. Egenstudier og skriving av oppgaver må man finne tid til å gjøre utenom. I 2013 var hun ferdig med Demens og alderspsykiatri gjennom Aldring og Helse, og var blant de første helsefagarbeiderne i Flesberg kommune til å ta fagskoleutdanning. Neste gang det var lokale forhandlinger i kommunen, passet hovedtillitsvalgt for Delta, Marit Rindem Garaas på at hun fikk et lønnstillegg på tjue tusen kroner. Selv om lønnsøkningen ikke var motiva- sjonen for å studere, kjennes det likevel godt å få en belønning for kompetansen. Hun opplever at studiene har gjort henne bedre i jobben. - Du får en grunnleggende forståelse av hvordan mennesker med demens har det. Det gjør at jeg kan møte dem på en annen måte. For tiden er Berg i gang med en nett- basert fagskoleutdanning i velferdstekno- logi gjennom Medlearn, og aner ikke om det vil gi henne økt lønn. - Det er for min egen del jeg vil ha kunn- skapen, sier hun, og merker hvordan vel- ferdsteknologi blir stadig viktigere. De har multidosedispensere, trygghetsalarmer, gps-er og dørsensorer i Flesberg kommune. I fjor ble det opprettet alarmsentral for Kongsberg-regionen. - Vi har jobbet for at om du tar en rele- vant utdanning og lederen støtter det, så skal man få lønnstillegg, sier Marit Rindem Garaas. Burde skjedd automatisk Så langt har alle hennes medlemmer som oppfyller kriteriene fått økt lønn under lokale forhandlinger. Det har hun passet på. Helst skulle hun sett at lønnsforhøy- elsen ble gitt automatisk etter endt utdanning. I 2019 ble det på nasjonalt hold avtalt å sette av midler til lokale for- handlinger i kommunene i 2020, men så kom koronapandemien, og med den fulgte et økonomisk tilbakeslag som gjorde at det ikke lenger var penger til lokale for- handlinger. Helsefagarbeidere med fullført fagskoleutdanning i siste toårsperiode må vente enda et år før de kan få lønnsmessig uttelling. I 2021 er det avtalt lokale for- handlinger både i kommunene og på sykehusene. Lønnspolitisk plan I likhet med mange kommuner, har Flesberg en lønnspolitisk plan der ulike former for lokale tillegg er definert. Selv om mye av lønnspolitikken styres av hovedtariffavtalen, så gjøres det en del tilpasninger lokalt, og Garaas er fornøyd med å ha fått på plass et funksjonstillegg i år for oppfølging av lærlinger og elever på tolv tusen kroner. Det er viktig å belønne dem som tar på seg ekstra ansvar i jobben, påpeker hun. Tillitsvalgt passet på lønnstillegget Linda Morvik Berg ville uansett ha tatt fagskoleutdanning, men er glad for at hovedtillitsvalgt 0DULW 5LQGHP *DUDDV SDVVHW Sn DW KXQ ÀNN ¡NW O¡QQ Tekst: Ann Beate Grasdalen ˆ˜`> œÀۈŽ iÀ} ̈ Ûi˜ÃÌÀi® œLLiÀ ˆ…i““i̍i˜iÃÌi˜ ˆ iÃLiÀ} Žœ““Õ˜i `iÀ >ÀˆÌ ,ˆ˜`i“ >À>>à iÀ…œÛi`̈ˆÌÃÛ>}Ì° Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy