Helsefagarbeideren 4 - 2020

34 Helsefagarbeideren I fjor tok Iselin Johansen fagskoleutdan- ning innen rehabilitering og habilitering ved AOF. I sommer skiftet hun jobb, fra en annen Østfold-kommune til Fredrikstad. Etter å ha jobbet på sykehjem i ni år, søkte hun seg til hjemmesykepleien for å få jobbe med rehabilitering hjemme hos folk. Dessuten fikk hun ingen lønnsmessig uttelling for sin fagskoleutdanning av tidli- gere arbeidsgiver, selv om den var relevant ved kortidsposten der hun jobbet. - Jeg fikk betalt permisjon for å gå på skolen, men ikke mer lønn når jeg var ferdig. Hun tok saken opp med tillitsvalgt, men de kom ingen vei. I ny jobb fikk hun straks tillegget på tjue tusen, og da hun for første gang så i vaktboka, fikk hun en hyggelig overraskelse. Foran navnet stod det spesial- helsefagarbeider - Jeg ble veldig glad, da er min kompe- tanse synlig i systemene. - Er tittel viktig? - Ja, det er viktig for meg at det synes at jeg har tilegnet med kunnskap, for jeg vil bli brukt, vil bli flinkere, lære mer og lære bort. Hennes erfaring etter å ha skiftet arbeidsplass fra en kommune til en annen, er at det er store kommunale forskjeller. Derfor hadde det vært fint om det fra nasjonalt hold ble enighet om en fast tittel. Iselin Johansen ble glad da hun så stillingstittelen :7,:0(3/,3:,-(.(9),0+,9 -«iÈ>…iÃiv>}>ÀLiˆ`iÀ Ãiˆ˜ œ…>˜Ãi˜…>À v>}̏iÕÌ`>˜˜ˆ˜} ˆ…>LˆˆÌiÀˆ˜} œ} Ài…>LˆˆÌi - Àˆ˜}° 1Ì`>˜˜ˆ˜}i˜…>À }ˆÌ̅i˜˜i ÛiÀŽÌ©Þ vœÀ F “œÌˆÛiÀi LÀՎiÀi ̈ ©ŽÌ “iÃÌÀˆ˜}° œÌœ\ *ÀˆÛ>Ì

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy