Helsefagarbeideren 4 - 2020

38 Helsefagarbeideren På Granly er det store uteområder med drivhus, egen urtehage og frittgående høner. Her dyrkes også frukt, bær og grønnsaker. Alt av melk og egg er øko- logisk, samt all brødmat. For to år siden gjenåpnet stedet kjøkkenet og ansatte to faglærte kokker. Kjøkkenet produserer middagen som fraktes ut til boligene på området. De andre måltidene står boligene for selv. Å ha kompetente fagpersoner på kjøkkenet gir ekstra trygghet for at maten og matproduksjonen holder nødvendig standard. Samtidig skaper felles kjøkken- drift bedre kontroll på råvarer og matsvinn. Beboerne har arbeidsoppgaver knyttet til kjøkkendriften, fordelt etter den enkeltes funksjonsnivå. De er med i hele prosessen, helt fra frø blir sådd i drivhuset til middagen står på bordet. Åtte beboere har arbeids- plassen sin på kjøkkenet, fem andre har oppgaver knyttet til varelevering og -pakking. På den måten har kjøkkenet blitt stedets naturlige samlingspunkt. Kjøkkendriften på Granly viser bredden i ernæringskokkfaget, heter det i begrun- nelsen fra juryen for Matomsorgsprisen som utdeles av Kost- og ernæringsfor- bundet og fagbladet Horeca. Kokkenes arbeidshverdag består like mye av miljø- arbeid og tilrettelegging av arbeidsopp- gaver for beboerne som rent matfaglige gjøremål. Selger matvarer lokalt Innbyggere i bygda Kapp kan kjøpe produkter som beboerne lager. Gjennom et eget utsalg selges håndstøpte lys, syltetøy, saft og hånd- arbeid. Nytt er salg av granola og knekke- brød. Produktene er gode for miljøarbeid da arbeidsoppgavene består av både veiing, måling, røring og tillaging, ifølge kokkene. – Med kompetente fagpersoner på kjøkkenet er beboerne på Granly sikret både et variert og sunt kosthold i et inkluderende miljø som skaper hygge og sprer måltids- glede, sa juryleder Ivar Villa i forbindelse med prisoverrekkelsen. På grunn av koronarestriksjonene skjedde dette utendørs rundt en bålpanne på Granly. Granly Stiftelse er årets vinner av 4(;64:69.:790:,5 På Granly har de den siste tiden hevet kvaliteten på måltidet. De ser hvor viktig det er med trivsel rundt måltidet, og beboerne er selv delaktige i matlagingen. À>˜Þ -̈vÌiÃi ˆ}}iÀ “ˆ`Ì ˆ “>Ìv>ÌiÌ «F /œÌi˜] “i` ÕÌÈŽÌ ̈ ©Ã>° iÀ LœÀ œ} œLLiÀ ˜ˆÌÌi˜ ۜŽÃ˜i “i` ÕÌۈŽˆ˜}à - …i““ˆ˜}° i˜ ˆ`iii Ã̈vÌiÃi˜ vÀ> £™În L>ÃiÀiÀ Ãi} «F >˜ÌÀœ«œÃœwÎ sosialterapi. œÌœ\ œÀÌi˜ œÌ œŽŽi˜i /œˆ˜ˆ "° À>̏ˆ œ} >Àà >}˜Õà i˜ÃÃi˜ ÃiÀÛiÀiÀ «œÌiÌÃÕ««i ՘`iÀ «ÀˆÃœÛiÀÀiŽŽiÃi˜°

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy