Helsefagarbeideren 4 - 2020

4 Helsefagarbeideren & KORT GODT Det bør være mer enn elleve timer mellom vakter 15 ledende nattskiftforskere og søvnforskere i Norden har blitt enige om fire råd for skiftarbeid, basert på eksisterende studier. Formålet er å redusere risiko for en rekke sykdommer som er forbundet med nattar- beid og forstyrret søvn. 1. Skiftarbeidet bør ikke være lengre enn ni timer 2. Det bør være mer enn elleve timer mellom ulike skift 3. Man bør ikke jobbe mer enn tre nattskift på rad 4. Gravide bør ikke jobbe mer enn ett natt- skift i uken Kilde: Universitetet i Bergen 4 av 10 fraværsdager skyldes muskel- og skjelettplager Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager har tradisjonelt vært forbundet med tunge løft og ensidige bevegelser, men plagene kan ha helt andre årsaker. Ansatte som opp- lever høye krav, men liten mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon, kan oftere ha smerter i ryggen. Og ansatte som stadig opplever uklare forventninger til arbeidet, eller får motstridene krav, har økt risiko for både rygg- og nakkeplager. På den annen side, kan et godt arbeidsmiljø der ansatte har mulighet til å påvirke arbeidshverdagen sin, opplever rettferdige ledere og har en forutsigbar arbeidssituasjon, gi mindre risiko for å utvikle slike plager. Kilde: Arbeidstilsynet Hvorfor fordømmes og klandres mennesker som har opplevd noe traumatisk? De fleste tenker at verden gir mening, at mennesker er gode og at vi kan til en viss grad kontrollere det som skjer med oss. En traumatisk hendelse bryter med disse grunnantagelsene. Verden blir meningsløs, ukontrollerbar og uforutsigbar. Vi skjønner hvor sårbare vi faktisk er. På denne måten utgjør traumeutsatte en trussel for verdensforståelsen. Hvis den traumeutsatte ikke kan klandres for det som har skjedd, kan det skje hvem som helst. Det kan til og med skje oss! Kilde: Kristin Alve Glad, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i en kronikk på forskersonen.no Ønsket avgangsalder synker på femte året I følge Norsk Seniorpolitisk barometer er ønsket avgangsalder for dem som står i jobb blitt redusert til 65,2 år. Dette er ned ett helt år fra 66,2 år i 2015. Før 2015 hadde ønsket pensjoneringsalder steget jevnt siden 2003. PARKINSONS ER SANNSYNLIGVIS TO SYKDOMMER En dansk studie har kommet fram til at Parkinsons sykdom i realiteten er to ulike sykdommer. Den ene starter i kroppen, sannsynligvis i tarm- systemet, og vandrer til hjernen. Den andre starter i hjernen. Det er et viktig funn som gir håp om at man kan bremse den kroppsbaserte versjonen før den når hjernen. Kilde: forskning.no Foto: ©Alessandro Grandini - stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy