Helsefagarbeideren 4 - 2020

40 Helsefagarbeideren Antall personer med minoritetsbakgrunn som utvikler demens øker stadig. Derfor er informasjonen i håndboken Demens- omsorg for innvandrere viktig for helsefag- arbeidere som jobber innenfor eldreom- sorgen, sier Kariann Krohne som har vært en av to redaktører for den norske utgaven. Håndboken inneholder fire kapitler som tar for seg ulike forståelser av demens, språklig tilrettelegging, kulturbevisst omsorg og pårørenderollen. - Hva skal man gjøre for å møte perso- ners behov når man ikke kjenner deres kultur og språk? Det er nye utfordringer for de som jobber i tjenestene i dag. Utenlandsfødte personer har like stor risiko for å få en demenssykdom, men færre oppsøker helse- og omsorgstjenester. Det kan være mange årsaker til at det er slik, blant annet en annen forståelse av hva demens er. - Vi har en medisinsk forståelse, men mange tenker at demens er en naturlig del av alderdommen og ikke noe man trenger å oppsøke hjelp for. Eller det kan være stigma knyttet til at man tror det er psykisk sykdom og arvelig. Når man vet at det finnes ulike måter å forstå demens på, så kan man ta den andres utgangspunkt og formidle informasjon på en respektfull måte, sier Kariann Krohne. Andre omsorgstradisjoner I mange land er eldreomsorg familiens ansvar. Et av tipsene i boken er å være tydelig på at man er der for å hjelpe fami- lien, ikke overta omsorgsansvaret. Det kan være nødvendig med en forventningsav- klaring der man snakker om hva familien ønsker å gjøre selv, og anerkjenner at de har andre omsorgstradisjoner. Kanskje ønsker de pårørende å være mer involvert enn hva man er vant med. - Pårørende er en mulig ressurs for alle i demensomsorgen for å bli kjent med personer som ikke klarer å kommunisere så godt selv, og pårørende til innvandrere med demens blir kanskje en enda viktigere brikke for å tilpasse omsorgen, påpeker Krohne. En ekstra utfordring for innvandrere med demens er at de ofte mister det språket de lærte seg sist. Selv om de har snakket norsk flytende i mange år, kan det forsvinne. Der- for er det viktig for helsearbeidere å kjenne til hvilke rettigheter man har til tolketjen- ester, og hva man bør gjøre om tolk ikke er tilgjengelig. Nyttig med nordisk samarbeid Informasjonen er utarbeidet av det nordiske nettverket for demens og etniske minoriteter, og er inspirert av en stor rapport utgitt av Alzheimer Europe om demensomsorgen i Europa. Fagmiljøet i Norge drar stor nytte av å samarbeide med lignende miljøer i Sverige og Danmark, der de har mer erfaring med innvandrere og demens, siden innvandrere kom tidligere til våre naboland. Last ned håndbok om DEMENSOMSORG FOR 055=(5+9,9, Personer med minoritetsbakgrunn bruker helse- og omsorgstjenestene i kommunene mindre enn majoritetsbefolkningen. Et nordisk samarbeid har utgitt en gratis håndbok om hvordan sikre likeverdige omsorgstjenester for alle, uansett bakgrunn. Tekst: Ann Beate Grasdalen F˜`LœŽi˜ ܓ Li ÕÌ}ˆÌÌ ˆ >«Àˆ ˆ FÀ] iÀ «F ÎÈ iÌ̏iÃÌi È`iÀ° >ŽiÀÃÌ ÃÌFÀ ÀiyiŽÃœ˜Ãë©ÀÓF ܓ Ž>˜ Li˜ÞÌÌià ܓ ÕÌ}>˜}ë՘ŽÌ vœÀ `ˆÃŽÕ͜˜iÀ] vœÀ iŽÃi“«i ՘`iÀ iÌ >Û`iˆ˜}Ó©Ìi° ivÌiÌ ˆ˜˜i…œ`iÀ `iÃÃÕÌi˜ Žˆ`iÀ vœÀ ۈ`iÀi iȘ}] œ} ˜ÞÌ̈}i i˜ŽiÀ° Demensomsorg for innvandrere En håndbok Nordens velferdssenter Demensomsorg for innvandrere lastes ned fra nordicwelfare.org . Skriv demensomsorg i søkefeltet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy