Helsefagarbeideren 4 - 2020

8 Helsefagarbeideren Det viste seg at andre områder i hjemme- tjenesten ikke hadde fått ennå. Uniformene lå på Rådhuset i påvente av at arbeidsgiver laget reglement for bruk. Konklusjonen ble at bare ansatte som i løpet av arbeidsdagen utførte sårstell, injeksjoner og kateterisering skulle få bruke uniform. Hvem som fikk lov til å skifte, fant de først ut på morgen- møtet. De andre måtte gå i privattøy, ureglementert bruk av arbeidstøy kunne lede til anmerkning. Noe som først hadde virket positivt på arbeidsmoralen, ble til en belastning. De ansatte følte seg mistenk- eliggjort for å ville ta i bruk klærne som likevel lå på lager, for å slippe å bruke privatklær i en uforutsigbar situasjon med økt smittefare. Kan arbeidsgiver gi oss sparken for å ville verne oss selv? Som tillitsvalgt på arbeidsplassen måtte Camilla Sandhåland undersøke med hovedtillitsvalgt Wendy Kværnøy Nilsen. - Jeg vil se den som mener det er en saklig oppsigelse, kommenterer Nilsen. Fagorganisasjonene i kommunen har i flere år etterlyst arbeidstøy til hjemmetjen- esten. De ansatte har vært misfornøyd med særavtalen som kompenserer for bruk av privat tøy med 2500 kroner i full stilling i året. Klesgodtgjørelsen dekker ikke de reelle kostnadene for en fulltidsansatt. Dessuten tar det utgangspunkt i fast stillingsstørrelse, det man jobber ekstra blir ikke kompensert, og vikarer får ingenting. I tillegg kommer den økte smitterisikoen som også eksisterte før pandemiutbruddet. Satte hardt mot hardt I slutten av mai satte fagorganisasjonene hardt mot hardt, samtidig som saken brøt ut i lokale media. De sa opp særavtalen og krevde arbeidstøy for alle i hjemmetjenesten. Kommunepolitikerne ble involvert, for innkjøpet ville overskride budsjettet. Fag- organisasjonene ønsket hastevedtak med bakgrunn i koronasituasjonen. Politikerne var så godt som enstemmige om å innvilge, likevel ble vedtaket først fattet i september, etter å ha vært innom både kommunestyre, formannskapet og en rekke utvalg. Dagen etter at vedtaket var på plass, tok alle ansatte på Camilla Sandhålands arbeidsplass i bruk uniformene som allerede lå på lageret. Karmøy kommune beklager Helsefagarbeideren har gitt arbeidsgiver mulighet til å kommentere saken. -Det er beklagelig at prosessen rundt arbeidstøy har skapt utrygghet for den enkelte medarbeider, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen i Karmøy kommune, i en e-post. Rådmannen ønsker å presisere at prose- dyrene er klare ved mistanke om smitte. - Dersom det er mistanke om smitte skal det brukes arbeidstøy, dette som et tillegg til nødvendig smittevernutstyr. IVRER FOR Å FÅ DEKKET SKOTØY >̅Àˆ˜i iÀ}i…>À ˆ yiÀi FÀ ˆÛÀiÌ vœÀ F vF `iŽŽiÌ ÃŽœÌ©Þ Ûi` >ÀLiˆ`à - «>ÃÃiÀ ˆ…iÃi œ} iÛiŽFÀ° ՘…>À hentet inn statistikk fra bedrifts- helsetjenesten som viser at helse- >ÀLiˆ`iÀi iÀ L>˜Ì ÞÀŽiÃ}ÀÕ««i˜i ܓ vFÀ “iÃÌ Li>Ã̘ˆ˜}ÃÎ>`iÀ ˆ v©ÌÌiÀ œ}…œvÌiÀ° FÀ `i >˜Ã>ÌÌi ÃÌFÀ for skoene selv, blir kvaliteten ofte `FÀˆ}] ÃCÀˆ} œ“ `i…>À yiÀi >ÀLiˆ`Ç «>ÃÃiÀ “i` iÌ ÃŽœ«>À «F…ÛiÀÌ ÃÌi`° >˜}i ˆ˜Ã̈ÌÕ͜˜iÀ…>À…>À`i }ÕÛ Ãœ“ }ˆÀ iŽÃÌÀ> ÀˆÃˆŽœ vœÀ Li>Ã̇ ˜ˆ˜}ÃÎ>`iÀ° ՘ Ã>““i˜ˆ}˜iÀ “i` Ài˜…œ`iÀi ܓ vFÀ iÀ}œ˜œ - “ˆÃŽ ̈«>ÃÃi`i Μ…ÛiÀÌ FÀ° œÀ ̈`i˜ vœÀi}FÀ iÌ «ÀœÃiŽÌ ˆ ƂÀi˜`> `iÀ `iÌ Õ˜`iÀéŽià ÀiÃՏÌ>Ìi˜i >Û F ˆ˜˜v©Ài >ÀLiˆ`ÃΜ ˆ iÌ LœŽœiŽ - tiv. œÛi`̈ˆÌÃÛ>}Ì >̅Àˆ˜i iÀ}i iÀ ÕÌ`>˜˜iÌ omsorgsarbeider og har tidligere jobbet i …i““iÃގi«iˆi˜° ՘…ÕÎiÀ…ÛœÀ`>˜ `iÌ Û>À F œLLi ÕÌi ˆ > Ï>}à ÛCÀ° i““iÃގi«iˆi˜ ˆ ƂÀi˜`>…>À Û>}Ì i˜ ˜©ÞÌÀ> ÜÀÌ ÞÌÌiÀ>ŽŽi “i` }Տi `iÌ>iÀ° «Jeg tror eget skotøy hadde fått ned sykefraværet, og hadde vært vinn-vinn på sikt» CATHRINE BERGE «

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy