Helsefagarbeideren 4 - 2021

Helsefagarbeideren 4-2021 17 TEKST: JARTRUD HØSTMÆLINGEN OG ANN BEATE GRASDALEN FOTO: JARTRUD HØSTMÆLINGEN Endelig kjenner vi at vi gjør en god jobb! Fra stress og mas til oversikt og ro – så stor er forandringen for helsefag­ arbeiderne ved Landmo omsorg og rehabiliteringssenter på Dokka, etter at det ble ansatt en servicevert på arbeidsplassen. B ente Stadsvoll og Gro Anette Sæteren smiler fornøyd mens de forteller om de store endringene i arbeidshverdagen. 19. april i år skjedde det en liten revolusjon for både ansatte og beboere ved sykehjemmet. Da ble det nemlig ansatt en servicevert på Landmo for første gang i historien. – Arbeidsdagen var veldig stressende før. Jeg pleide å planlegge vakta lenge før jeg kom på jobb om morgenen, slik at jeg var sikker på at jeg skulle få tid til det som måtte gjøres. Med tilleggsoppgaver på kjøkkenet og ansvar for å hente mattraller til klokken 09.00, førte dette ofte til opp- delte stellesituasjoner. Jeg utførte kanskje dusj før frokost, mens hårstell, negler og velvære måtte vente til etter måltidet, forteller helsefagarbeider Gro Anette Sæteren. Nå som disse oppgavene blir dekket av serviceverten, har hun bedre tid til å fullføre helhetlige, gode stell med en større ro i kroppen. Stress Sæteren legger til at det var mer uro rundt måltidene tidligere. Alle fikk dekket sine grunnleggende behov, men fikk ikke den lune og gode atmosfæren et måltid for­ tjener. Som medisinansvarlig har hun nå muligheten til å fokusere helt og holdent på denne oppgaven, mens andre er dele- gert matservering. – Hverdagen før vi fikk servicevert var nok mer drevet av like muligheter for alle, forteller spes. helsefagarbeider Bente Stads- voll. Nå har de større rom for å gjøre indi- viduelle tilpasninger for den enkelte. Der- sommorgenstellet gikk ut over tidspunkt for frokost, ble dette en stressfaktor, samtidig som beboerne ble utålmodige. De uttrykte misnøye fordi de måtte vente på maten. Stadsvoll forteller at det ble lite tid til pynting av brødskiver og det lille ekstra som gjør at maten ser appetittlig ut. Nå er det blitt en holdningsendring på hele avdelingen. Matglede er blitt viktigere. Bedre kvalitet nå Endringene til det bedre etter at service- verten ble ansatt, er mange, og jevnt over er kvaliteten på stellet bedre. Stadsvoll forteller at det nå er mye enklere å tilrette- legge og ta seg tid til at beboerne kan ivareta sine egne ressurser, der så mange som 70 - 80 prosent har demens: – Nå er det alltid noen ansatte synlige i miljøet, og det skaper en ro i avdelingen. Beboerne oppleves mer tilfredse og rolige, og vi ser at matsituasjonene er preget av mye latter og god prat. – Det er blitt et bedre miljø for både ansatte og pasienter. Nå gjøres tingene mer faglig riktig, sier Sæteren. Vi har mer tid til å prioritere andre ting etter frokost, som å fylle opp med nødvendig utstyr, dokumentering, sårskift, kartlegginger, gåtrening og så videre. Det gir oss bedre Helsefagarbeiderne Bente Stadsvoll (t.v.) og Gro Anette Sæteren forteller at arbeidsdagen er mindre stressende etter at de fikk ansatt servicevert. Det blir bedre kvalitet på stellet nå når vi har fått bedre tid, sier de. «Nå er det alltid noen ansatte synlige i miljøet, og det skaper en ro i avdelingen»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy