Helsefagarbeideren 4 - 2021

Helsefagarbeideren 4-2021 19 Risikotavla holder oversikt over obs-obs oppgavene Hvor er det røde magneter? Et kjapt blikk på tavla gir et oversiktsbilde over oppgaversom særlig må følges opp. V ed hjelp av magneter i ulike farger kan de ansatte på Landmo følge med på bestemte oppgaver. Gjerne slike som må passes på at blir utført, forteller Vibeke Bjørkeli. Hun jobber som prosessveileder i Nordre Land kommune, og bisto med å utarbeide de første risisko­ tavlene i kommunen. For tiden er det mye fokus på ernæring. Så nå brukes systemet til å følge opp kart­ legginger. Etter hvert blir kanskje oppgaven en del av de faste rutinene, og da kan den tas av tavla. Det er ikke meningen å skrive opp alle oppgaver. - Den brukes der du må sette inn et obs- obs, sier Bjørkeli. Gir mer forutsigbarhet Risikotavler er altså ingen erstatning for dokumentasjon. Den er et hjelpemiddel for å få rask oversikt. For eksempel under daglige møter, om morgenen eller rundt lunsjtider. Korte statusoppdateringer på et par minutter stående foran tavla. Og når nattevakta kom- mer på jobb, kan hen kikke på tavla for å se hvor det står røde magneter. Kanskje trengs en ekstra febermåling på en pasient, eller antibiotika som må gis om natta. - De avdelingene vi er ute på, sier at risiko­ tavla skaper forutsigbarhet. Rehabiliteringsavdelingen på Landmo var først ute med å innføre den. Med dette systemet blir det enklere for alle å følge med på at de får gjort det de må gjøre. I Nordre Land kommune benyttes tavla også av hjemmetjenesten. Andre eksempler på oppgaver, er spesielle dietter, visse målinger som utføres i perioder, som blodtrykk, og oversikt over pasienter på sykehusopphold. Tavla kan også brukes til å omfordele oppgaver, for eksempel for å sikre at alle sykepleieoppgaver blir utført på vakter med få sykepleiere på jobb. Men det må ikke være for mange oppgaver som følges opp på denne måten. Hensikten er raskt å få et oversiktsbilde over situasjonen. Fagsykepleier Siw Kathrine Loeng har ansvar for risikotavla i avdeling tre ved Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter på Dokka i Nordre Land. Om morgenen planlegges arbeidsdagen utfra tavla, og den blir brukt av alle. De bytter ut røde magneter med grønne så snart en oppgave er utført. - Arbeidsdagen er blitt mer oversiktlig etter at vi innførte dette systemet i 2018, tavla er et veldig godt hjelpemiddel. Mer blir fulgt opp enn tidligere, både av det vi er pålagt og ikke pålagt. Vi slipper å logge oss inn på Gerica, noe vi ser på som en fordel, forteller Loeng. Foto: Jartrud Høstmælingen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy