Helsefagarbeideren 4 - 2021

– Jeg heter Anna, og har aldri hett noe anna, presenterer Anna Voldhaug seg, med et skjelmsk smil. 86-åringen skryter av ser- viceverten de har fått på avde- lingen, og forteller at hun er et verdifullt og kjærkomment til- skudd. – Jeg ser hvilken endring som har skjedd her etter at hun ble ansatt. De hadde det mer slitsomt før, de hadde så mange oppgaver i løpet av en dag, og resultatet ble deretter. Nå er situasjonen blitt mer solid, og det kommer oss alle til gode. Voldhaug understreker at like viktig som mindre arbeidspress blant de ansatte, er det mellom- menneskelige aspektet. Hun roser servicevert Øversveen for å ha hjertet med seg, hun bryr seg oppriktig om hvordan beboerne har det, og det gjør en enorm forskjell. – Nylig hadde vi en koselig samling i hallen her. Bordet var nydelig dekket, og vi fikk servert høye smørbrød og nybakt kringle. Selv om dette ikke kan gjentas hver uke, betyr det mye at det skjer! Nordre Land kommune kan være stolt av den nye stillin- gen ved Landmo, og jeg håper inderlig at hun er kommet for å bli, sier Voldhaug. Målbare positive effekter Stillingen ved Landmo som ser- vicevert er en prosjektstilling. Stillingen og effekten den utløser har vært underlagt grundig eva- luering, og nylig kom midtrap- porten. Prosjektet ga en mulighet til å forsøke økt grunnbemanning. Målet er at rett kompetanse skal brukes på rett plass. Fagarbeider- ne får større mulighet til å gjøre arbeidsoppgavene som er direkte knyttet til sin utdanning, og arbeidshverdagen føles mer me- ningsfull. Fagsykepleier Siw Kathrine Loeng forteller om en rekke positive målbare effekter allerede et halvt år etter at serviceverten tiltrådte. – Vi ser mange forbedringer på avdelingen, med økt trivsel, større ro, og mer vektlegging på velvære og den psykososiale delen. Personalet opplever bedre tid til oppgavene sine, med større fokus på fag. Hver enkelt beboer blir sett og hørt tydeligere, og vi har fått bedre mulighet til å gjøre individuelle tilpasninger. De grunnleggende behovene blir dekket på en mer helhetlig måte, og vi har fått bedre tid til det lille ekstra, som er viktig for god livskvalitet hos de eldre. Sykefra­ været går ned. Bedre tid til miljø- tiltak og refleksjoner har ført til lavere bruk av beroligende medi- kamenter. Ernæringskartlegging, nærhet under måltider og god oppfølging sikrer tidlig oppdagel- se av ernæringsutfordringer. Sosiale aktiviteter på avdelingen har økt rikelig, og atmosfæren bekrefter dette. Betyr mye for oss at hun er og at hun blir! Anna Voldhaug får ikke fullrost service- vert Inger Helen Øversveen. - Nå gleder jeg meg til vi får servert hjemmebakte småbrød til kvelds, det ville nok ikke skjedd uten at vi fikk Inger Helen hit, sier Voldhaug. 20 Helsefagarbeideren 4-2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy