Helsefagarbeideren 4 - 2021

Jeg skjønner ikke at de ansatte fikk tid tidligere I nger Helen Øversveen ser at hun fyller et hull på denne arbeidsplassen. – Jeg skjøn- ner ikke at de ansatte tidligere fikk tid til alt dette jeg nå gjør, for det er mange arbeidsoppgaver, sier hun. Øversveen har ansvaret for å ivareta alt det hygieniske på kjøkkenet. Diverse maskiner skal holdes rene. Temperaturmålinger foretas i kjøleskap og oppvask- maskiner, alle kontaktflater skal desinfiseres. Hun er knutepunktet på kjøk- kenet for sosialt samvær gjennom dagen, og forteller at det er man- ge som har behov for å prate. Hun har stadig nye prosjekter på gang med bakst, vaffelsteking, småretter og andre spesialønsker fra beboerne. Hun sørger for at maten som skal serveres varm faktisk er det, når den kommer fra sentralkjøkkenet. Hun følger dem på handleturer, og har ellers nok av oppgaver. Alle sykehjem burde ha serviceverter – Det er hyggelig at beboerne er så takknemlige! Jeg trives med å jobbe med mennesker, og liker å være kreativ. Jeg har jobbet i hotell- og servicenæringen tid­ ligere. Kjøkkenoppgavene inklu- dert å pynte maten og bordene er noe jeg er vant til, og vi vet jo at dette kan bidra til økt matglede. Alle avdelinger ved alle sykehjem burde ha en servicevert – det kommer både ansatte og beboere til gode, sier Øversveen, og til­ føyer at stortingsmeldingen «Leve hele livet» legger et viktig grunnlag for jobben hun utfører. – Vi må ikke glemme at dette er hjemmet til folk, vi befinner oss tross alt på en langtidsav- deling, skyter spes. helsefagar­ beider Stadsvoll inn. At det alltid er noen her på kjøkkenet som beboerne kan prate med, og at det lukter kaffe og bakes og stekes vafler har enormt mye å bety for trivselen! BEDRE MÅLTIDER  Maten blir bedre presentert  Større ro rundt måltidene  Mer sosialt, også forpårørende BEDRE TJENESTER  Bedre tid til medikamenthåndtering har ført til færre medisinavvik  Flere dusjinger kan utføres før frokost  Mer tid til morgenstell, der pasienten får utføre flere oppgaver selv  Flere faglunsjer for de ansatte  Generelt mer tid til alle oppgaver som krever helsefaglig kompetanse Helsefagarbeideren 4-2021 21 «Vi ser mange forbedringer på avdelingen, med økt trivsel, større ro, og mer vektlegging på velvære og den psykososiale delen» Siw Kathrine Loeng, fagsykepleier

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy