Helsefagarbeideren 4 - 2021

22 Helsefagarbeideren 4-2021 O msorgsarbeider Vibeke Bjørkeli er prosessveileder. Jobben går ut på å bistå alle virksomhetene i Nordre Land kommune med å forbedre måtene de jobber på. Til oppgaven bruker hun Lean. Et verktøy som passer både for barnehager, helse- og omsorgtjenester, plan- og bygnings- etater, biblioteker og ved kommunedirektør­ ens stab, for å nevne noen av de virksomhetene i kommunen hvor Bjørkeli har bidratt til å forbedre arbeidsflyten. Lean er en måte å tenke på som opprinnelig ble laget av bilprodusenteten Toyota. Målet er å finne best mulig praksis ved hjelp av verktøy for kvalitetsforbedring, enten det gjelder å produsere biler, eller å ha riktig kompetanse på rett plass i helsetjenestene. Metodene er de samme, og går ut på å kartlegge hvordan det jobbes i dag, finne forbedringer og etterpå måle gevinst av tiltak. Gjennom denne arbeidsmetoden har Nordre Land kommune kartlagt forbedringer på innføring av servicevert. De kan se positive effekter på alt fra sykefravær, opplevd stress og medisinavvik på avdelingen. Lean-tavle Mange steder brukes ei såkalt Lean-tavle under ukentlige møter, til å følge med på utfordringer og innhente forbedringsforslag på post-it lapper. Her kan langtidsavdelingen på Landmo følge med på viktige målinger, som aktivitetsnivå for beboere og stress for de ansatte. Stress måles ved hjelp av grønne, gule og røde klosser. Ved slutten av vakta velger alle den fargen som passer best med sinnstilstanden, og legger en kloss i en beholder. Det er en måte å få fokus på stress og kartlegge endringer som følge av ulike tiltak. Vibeke Bjørkeli har jobbet som prosess­ veileder i åtte år, sammen med kollega Merethe Lien Tøftum. Det har blitt en måte å tenke på for å sortere, systematisere, standardisere, prioritere, forbedre. - Tenker du Lean hele tiden? - Jeg blir beskylt for det, sier hun og ler. - Men jeg er ikke supergod for egen del. Kjøleskapet er ikke helt systematisert. Vibeke Bjørkeli er også hovedtillitsvalgt for Delta i Nordre Land. Det hender at hun ikke er enig i arbeidsgivers prosjekter, som da ubetalt spisepause skulle innføres. - Tiltaket var noe jeg var imot, men jeg kan ikke bruke prosessen til å få min vilje, påpeker hun. Hun var tydelig på hva hun personlig mente, men gjennomførte prosjektet som vanlig. Ubetalt spisepause ble deretter innført. Så ble effektene av tiltaket dokumentert etterpå, ved hjelp av Lean-tavla som viste at avvikene ble flere fordi folk ikke hadde pause. Da gikk de tilbake til den gamle ordningen. Dokumentasjon er viktig for å få gjennomslag, er hennes erfaring. - Det blir mye synsing om du ikke doku- menterer fakta, og synsing er ikke lett å få politiske vedtak på.  Logistikk er en viktig del av Lean-metodikken. Bilder av hvordan det skal se ut i hyller og skap er hengt opp i alle avdelinger ved Landmo omsorg- og rehabiliterings- senter. De gjør det enklere å holde orden. Lean-tavler er å finne på mange kommunale arbeids- plasser i Nordre Land. Prosessveileder Vibeke Bjørkeli og Merethe Lien Tøftum har bidratt til å innføre dem. Sortere, systematisere, standardisere, prioritere, forbedre … Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter kartlegger nytten av å bruke servicevert. De baserer seg på Lean-metodikk, som er en tenkemåte for å forbedre tjenestekvaliteten. Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy