Helsefagarbeideren 4 - 2021

26 Helsefagarbeideren 4-2021 I Rindal kommune får alle pleiere i sykehjem og hjem- metjeneste lære ABCDE primærundersøkelse og NEWS. Med opplæringen følger trening med vr-briller. Snart vil også miljøarbeidere i boliger få det samme tilbudet, informerer Anders Moe Sæter som er ansvar- lig for opplæringen. - Vi skal lære oss å bruke NEWS i all hovedsak, men det skal være en del av en ABCDE vurdering, sier han. ABCDE beskriver i hvilken rekkefølge bestemte observasjoner skal gjennomføres. Den begynner med luftveiene (airways på eng­ elsk), før den går videre til respi- rasjon (breathing) og så videre. Det er for eksempel ingen vits i å sette i gang hjertekompresjon om luftveiene er blokkerte, men metoden er ikke bare nyttig under førstehjelp. Den gjelder for all observasjon, påpeker Sæter. Under hver bokstav ligger flere prosedyrer, som benyttes avhengig av situasjon. - Mange av oss sykepleiere og helsefagarbeidere får en aha-opp- levelse av hvor feil rekkefølge vi gjør ting. Vi kan for eksempel begynne med å ta tempen, sier han, en undersøkelse som kommer til sist i ABCDE undersøkelsen. De utførte målingene settes så inn i NEWS, som er et hjelpe- middel for sikre tidlig advarsel om mulig klinisk forverring. Ved å ha et felles system som gjelder for alle så er det enklere å lande på en felles forståelse for situa­ sjonen, sier Sæter. - Systematikk på de vitale parametrene er viktig. I mange I Rindal får alle trene på ABCDE med vr-briller TEKST: ANN BEATE GRASDALEN Slik ser det ut med VR-brillene på når pleierne simuleringer gjennomføringen av en ABCDE primærundersøkelse på en pasient. Hodet og hendene er en «avatar», eller virtuell tvilling, som gjør det samme som brukeren av VR-brillene. I løpet av et kurs på tre timer får alle helsefagarbeidere og sykepleiere i Rindal kommune opplæring i klinisk observasjon, hvor de trener på å vurdere hva for eks­ empel lav respirasjonsfrekvens og høy puls kan bety. Opplæring i observasjon av sepsis og hjerneslag er tillagt særlig vekt. Foto: Ingrid Øien. Illustrasjon: Making View.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy