Helsefagarbeideren 4 - 2022

14 Helsefagarbeideren 4-2022 Rekruttere og beholde Det nasjonale prosjektet Jobbvinner skal bidra til å øke rekrutteringen av helsefagarbeidere og sykepleiere til kommunale helse- og omsorgstjenester. Prosjektet er ett av tiltakene i Kompetanseløft 2025. KS leder Jobbvinner i samarbeid med Fagforbundet, Delta og NSF. Det er Jobbvinner som arrangerer NM for helsefagarbeidere sammen med de to første fagforbundene og Spekter. Konkurranser er ett av flere tiltak for å få flere til å velge yrkene. Eli Sogn Iversen (til høyre), utdannet sykepleier, er leder for prosjektet Jobbvinner i KS. Hun engasjerte dyktige Toril Brodahl, nå pensjonist, tidligere ansatt i KS, til å planlegge, organisere og lede høstens yrkes-NM for helsefagarbeidere. Fem medlemmer i landsstyret til Helsearbeiderforbundet gjorde en innsats under NM. Fra venstre helsefagarbeider Helene Steine, hjelpepleier Bente Svenum, hjelpepleier Annette Drage, helsefagarbeider Michaella Veerdsamy og helsefagarbeider Svein Olav Tøndel. Medlemmer i Fagforbundet hjalp også til de tre dagene. - Hovedmålet med Jobbvinner er fortsatt å rekruttere nye til yrket, forteller Jette Dyrnes, leder i Helsefagarbeiderforbundet og medlem i styret i Jobbvinner. - Lærerne har i tillegg funnet ut at dette er en god måte å undervise på. De bruker konkurranse som arena for læring overfor de elevene som er enda yngre. Fylkene arrangerer skolemesterskap, og de som vinner der, eller blir plukket ut, går videre til NM. Helsefagarbeiderforbundet er opptatt av å styrke helsefagarbeidernes yrkesstolthet og yrkesidentitet. Det gjør de blant annet ved å snakke med myndighetene for å påvirke utdanningen. Jette Dyrnes har selv arbeidet i mange år som hjelpepleier. - Over alt, der jeg slipper til, snakker jeg om helsefagarbeidernes kompetanse. Vi er ekstremt opptatte av oppgavedeling på jobb. Helsefagarbeiderne slipper ofte ikke til så de får brukt hele kompetansen sin. På det området jobber vi i forhold til ledere. Og vi arbeider kontinuerlig for å få opp stillingsprosentene. 

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy