Helsefagarbeideren 4 - 2022

20 Helsefagarbeideren 4-2022 Tydeligere oppgavedeling for alle Også assistentene har fått klarere oppgaver, og det er viktig å nevne, mener hovedtillitsvalgt for Delta i Bergen. HeltOm har vært riktig vei å gå for hjemmesykepleien i Bergen. Det erfarer hovedtillitsvalgt for Delta, Gro Nordtveit som har sittet i styringsgrupper siden første versjon av modellen ble satt i gang for snart tre år siden. Nordtveit, som er utdannet hjelpepleier, er spent på om andre kommuner kommer til å la seg inspirere. Hun har deltatt i utallige styringsgrupper for prosjekter i Bergen kommune. Et annet som har fått bred omtale av fagbladet Helsefagarbeideren, er Sandsli bo- og aktivitetssenter. Der så godt som alle ansatte jobber fulltid. Sandsli ble sist gang omtalt i Helsefagarbeideren 2.2021. Utgaven er tilgjengelig i nettarkivet. I etterkant av omtalen ble kommunen nedringt av nysgjerrige. Nå er Nordtveit spent på om det samme vil skje med HeltOm-modellen. Hun mener prosjektet så langt har vært vellykket. Bedre samarbeid At helsefagarbeidere og sykepleiere jobber i hvert sitt team har ført til at yrkesgruppene jobber mer fagrettet og samarbeider bedre, er hennes erfaring. For nå har sykepleierne fått bedre tid til å gi helsefagarbeidere hjelp og oppfølging. Hun har fått lese gjennom Helsefagarbeiderens reportasje fra bydelene Fana og Ytterbygda, samt intervjuet med prosjektleder Helene Forberg Lefevr. Til det som allerede er nevnt, ønsker hun å presisere at omsorgsteamene også kan ha sykepleiere. I to av bydelene som er i ferd med å innføre modellen, er det slik. I Bergenhus og Årstad er det noen sykepleiere som har blitt værende i omsorgstemaet. Kanskje de vil jobbe nærmere pasientene, kanskje passet det bedre slik av praktiske årsaker. Hun vet ikke hvorfor, men synes det er viktig å få fram at det er fordelingen i to team med ulike funksjoner som ligger til grunn for HeltOm-modellen. Hun ønsker særlig å berømme tavlemøtene somholdes to ganger i ukene, der begge teamene deltar, og mener det er en fin måte å få løst problemer og ha mest mulig fokus på pasientene. Trengs grundig forarbeid HeltOm modellen kan sannsynligvis benyttes av andre kommuner også, så lenge grunnarbeidet gjøres skikkelig, tror Gro Nordtveit. – Men det er ikke bare å starte opp, understreker hun. Noe av det som har blitt kartlagt, er hva slags kompetanse helsefagarbeiderne har, og hva som trengs til ulike tider på døgnet. Videre hva de bør kurses i for å kunne jobbe på nye måter. Tilstrekkelig informasjon ut til alle ansatte er også alfa og omega for et vellykket prosjekt. - De som var negative har blitt positive etter å ha fått nok informasjon, sier Nordtveit. Ledelsen og styringsgruppa har sendt ut hver sine får nyhetsbrev - Så er det viktig med en god evalueringsprosess underveis, for å sile ut barnesykdommer, så det ikke blir et mislykket prosjekt. Framover bør arbeidsgiver se nærmere på arbeidstid, mener Nordtveit. Det blir stadig viktigere for å beholde folk i sektoren. - Arbeidsgiver bør se på hva de ansatte faktisk vil ha, og for noen er langvakter viktig, sier hun.  TEKST: ANN BEATE GRASDALEN Foto: Anne C. Eriksen «Vi har ikke nok helsefagarbeidere til å bruke dem på oppgavene som assistenter kan gjøre. Det blir kamp om helsefagarbeidere etter hvert, nå når også spesialisthelsetjenesten tar dem inn» Hovedtillitsvalgt i Bergen, Gro Nordtveit.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy