Helsefagarbeideren 4 - 2022

32 Helsefagarbeideren 4-2022 - Velferdsteknologi - Hverdagsrehabilitering - Psykisk helsearbeid - Demensomsorg - Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming Ta gratis videreutdanning på vår nettbaserte fagskole ved siden av jobb og hverdagsliv. Utdanninger med oppstart vår 2023: Jobber du i helsesektoren? Søknadsfrist 6. januar 1. Når har jeg rett til å bruke egenmelding? Egenmelding innebærer at du gir beskjed til arbeidsgiver om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å måtte levere sykemelding for dette. Du har rett til å benytte deg av egenmelding etter å ha arbeidet hos en ny arbeidsgiver i to måneder. Dersom du har hatt opphold i arbeidsforholdet på over 14 dager vil det være en ny opptjeningsperiode på to måneder. Egenmelding kan brukes i arbeidsgiverperioden som er de første 16 kalenderdagene hvor man er syk. Dersom du er syk ut over egenmeldingsperioden må du legge frem sykemelding fra lege. 2. Hvordan leveres egenmelding? Det følger av loven at egenmelding kan gis skriftlig eller muntlig til arbeidsgiver. Vanligvis har arbeidsplassen rutiner for hvordan man skal melde ifra om sykdom, for eksempel at man ringer til leder. Arbeidsgiver kan også kreve at du leverer et egenmeldingsskjema når du er tilbake på jobb. Dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder på din arbeidsplass kan du ta kontakt med din leder om dette. 3. Hvor mange dager egenmelding har jeg rett på? Etter loven har du rett på å bruke inntil fire egenmeldinger i løpet av et år, og hver egenmeldingsperiode kan være på opptil 3 dager hver. Virksomheten du arbeider i kan ha egen praksis på hvor mange egenmeldingsdager som gjelder hos dere. Tidligere var bedrifter med IA-avtale forpliktet til å ha utvidet egenmeldingsordning. Denne ordningen innebærer at man har 24 egenmeldingsdager i løpet av et år, som kan brukes inntil 8 dager i løpet av en arbeidsgiverperiode. Mange virksomheter har videreført denne ordningen, og ved tvil kan du forhøre deg med arbeidsgiver om hva som gjelder. Merete Steinsheim Delta Direkte Har du noe du lurer på, ta kontakt Telefon: 02125 (mandag-fredag 8-20) E-post: direkte@delta.no Tre svar på spørsmål om egenmelding:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy