Helsefagarbeideren 4 - 2022

Helsefagarbeideren 4-2022 33 Det som avgjorde om man ble utsatt for diskriminering og trakassering var ikke kjønn eller opprinnelsesland, men den ansattes hudfarge. Det forteller Tone Lindheim ved VID vitenskapelige høgskole til nettstedet Kilden. Mange vegret seg for å si fra om diskriminering og trakassering, mens ledelsen på sin side oppfattet situasjonen annerledes. – Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier forskeren. Skyldes usikre arbeidsforhold Lindheim forteller at usikre arbeidsforhold er en viktig årsak til at de som blir utsatt for denne typen handlinger ikke rapporterer til ledelsen. – Ufrivillig deltid og midlertidige kontrakter fører til at de ansatte ikke vil lage «bråk» og derfor gå glipp av ekstravakter de er avhengige av. Flere av de ansatte med minoritetsbakgrunn har også et forsørgeransvar og er derfor allerede i en presset økonomisk situasjon, sier hun. Det er en oppfatning som støttes av lederne. – Avdelingslederne er også presset på tid og innrømmer at de prioriterer å gi ekstravaktene til ansatte som ikke lager ekstra arbeid, så de ansattes bekymring for dette er ikke ubegrunnet, sier hun. To kategorier Hendelsene forskningen hennes avdekket ble delt i to hovedkategorier. Den ene var «hatefulle ytringer» og den andre var «preferanse for pleiere med majoritetsbakgrunn». Pleierne selv bagatelliserte det ofte, og tenkte at dette var en del av yrket som helsepersonell. Når hatytringer ble tatt opp var det oftest en med majoritetsbakgrunn som konfronterte beboeren som hadde kommet med ytringen. - En jeg snakket med forklarte at dette også handler om å stille de eldre til ansvar for det de faktisk sier og at det lar dem beholde verdigheten sin selv om de er gamle og pleietrengende, utdyper hun. Det er viktig at ansatte med majoritetsbakgrunn griper inn. Men dette skjedde sjeldnere når beboerne eller pårørende uttrykte at de foretrakk pleiere med majoritetsbakgrunn. – Her var ledelsens holdning om at «kunden alltid har rett» mer utbredt og de var derfor mer villige til å etterkomme pasientenes ønsker. Kilde: NTB/ Kilden kjønnsforskning.no Behandling / forebygging av ligge- og trykksår Wima-labben: • Avlaster områder som er utsatt for ligge- og trykksår • Bedrer mulighetene for sårleging • Behagelig i bruk - luftig, lett, stabil og varmeisolerende • Les mer på wima.no Tlf. 71 51 42 84 / 469 16 693 - wima@wima.no Sykehjemansatte vegrer seg for å rapportere trakassering Mens ledere tror dagens systemer er tilstrekkelig gode til å fange det opp Foto: VID Ansatte med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme, ifølge en undersøkelse ved tre sykehjem i Oslo der mellom 70 og 84 prosent av de ansatte hadde minoritetsbakgrunn. De fleste med utdannelse og opprinnelse utenfor EØS. Lindheim er førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole og har skrevet artikkelen «Hvem er den svake part? Om ledere og ansattes håndtering av trakassering, diskriminering og rasisme på sykehjem» i Tidsskrift for omsorgsforskning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy