Helsefagarbeideren 4 - 2022

Helsefagarbeideren 4-2022 37 26. oktober trådte Trond Ellefsen (59) inn i rollen som Delta-leder fordi Lizzie Ruud Thorkildsen ble valgt til nestleder i YS. Marit Solheim (55) rykker opp til vervet som første nestleder. Rolleopprykkene er regulert av Deltas vedtekter, og lederavgangen krever ikke nyvalg. – Jeg gleder meg til å ta fatt på lederjobben. Sammen med dyktige tillitsvalgte og engasjerte medlemmer i viktige yrker skal vi fortsette å utvikle Delta, sier Trond Ellefsen. – Fagforeningene er viktigere enn noen gang. Vi skal gjøre vårt for at Delta skal fortsette å vokse og dermed bidra til å øke organisasjonsgraden i Norge. Trond Ellefsen har siden 2018 vært første nestleder i Delta og var før det andre nestleder i seks år. – Vi skal fortsette arbeidet i den retningen vi har nå. Det er viktig for meg å drive Delta framover i tråd med de vedtak som er fattet, sier han. Deltas representantskap har vedtatt den politiske retningen for fireårsperioden (2020-2024). Den ligger fast, uansett hvem som leder Delta. Erfaren tillitsvalgt Trond Ellefsens vei til toppen i Delta har gått fra jobben i Ålesund kommune hvor han valgte Delta fordi de spurte først. Han ble tillitsvalgt og senere hovedtillitsvalgt i Ålesund kommune og ble kåret til årets tillitsvalgt i 2011. De siste ti årene har han ukependlet mellom Oslo og Ålesund – verdens vakreste by, ifølge sunnmøringen. Marit er Tronds makker Marit Solheim har vært andre nestleder siden 2020 og medlem av hovedstyret i Delta siden 2016. Hun har vært i en årrekke vært hovedtillitsvalgt i Sunnfjord kommune og representantskapsmedlem. Delta har de siste to årene hatt to nestledere. Det er opp til representantskapet, Deltas høyeste politiske organ, å avgjøre om politisk ledelse framover kun skal bestå av leder og nestleder. Det avgjøres på representantskapet 23.-24. november. Trond og Marit er klare til å dele oppgavene mellom seg. – Vi samarbeider alltid godt, så dette har vi stor tro på, sier de.  Kilde: Delta.no Trond er Deltas nye leder Trond Ellefsen er Deltas nye forbundsleder og har et klart mål for organisasjonen: – Vi skal fortsette medlemsveksten og styrke det organiserte arbeidslivet. Delta har satt ned den ordinære kontingentsatsen fra 1,45 prosent til 1,2 prosent. Representantskapet i Delta fattet fredag 16. september det historiske vedtaket med klart flertall. Satsen for den ordinære medlemskontingenten går fra 1,45 prosent til 1,20 prosent av bruttolønn. Endringen meldes til arbeidsgivere 1. november og effektueres fortløpende. Det er Delta sentralt som varsler arbeidsgiver. – Jeg skal jobbe for at Delta blir det foretrukne valget og at vi fortsetter å vokse i antall medlemmer og tillitsvalgte, sier nyvalgt leder Trond Ellefsen. Her sammen med 1. nestleder Marit Solheim. «Vi skal fortsette arbeidet i den retningen vi har nå. Det er viktig for meg å drive Delta framover i tråd med de vedtak som er fattet»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy