Helsefagarbeideren 4 - 2022

kort godt & 4 Helsefagarbeideren 4-2022 Det er stor variasjon i hvilke oppgaver helsefagarbeidere utfører på tvers av ulike avdelinger og på tvers av ulike sykehus. Helsefagarbeidere får ofte flere og andre typer oppgaver dersom det er mangel på sykepleiere Disse oppgavene har flere helsefagarbeidere begynt å gjøre på sykehus i løpet av de siste fem årene  Blodsukkermåling  Sjekke blodprøvesvar  Oksygenbehandling  Inhalasjonsbehandling med forstøver  Bestille blodprøve Rundt halvparten av helsefagarbeiderne opplever at lederne på sykehusavdelingen har god kjennskap til deres kompetanse. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse ved norske sykehus Helsefagarbeidere 74 % Sykepleiere 84 % Spesialsykepleiere 88 % Oppgaver som få helsefagarbeidere på sykehus gjør i dag, og som mange kunne tenke seg å gjøre etter opplæring:  Innleggelse av urinkateter på kvinner  Innleggelse av perifert venekateter (PVK)  Dobbelkontrollør sammen med sykepleier på utvalgte medikamenter  Intravenøs væskebehandling på PVK  Administrere utvalgte legemidler selvstendig  Intravenøs væskebehandling på sentralt venekateter (Hickman/Veneport/SVK/Picc-line) Mange av landets sykehus arbeider med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper. Erfaringer er kartlagt i en rapport. Utvikling i årsverk ved norske sykehus fra 2011 til 2021 Leger: økning fra 11 000 til 15 000 Opp 34 % Spesialsykepleiere: økning fra 12 500 til 14 500 Opp 17 % Sykepleiere: økning fra 16 500 til 19 000 Opp 17 % Helsefagarbeidere: reduksjon fra 5 000 til 3 500 Ned 30 % Blant de rundt 550 som svarte på undersøkelsen var 59,6 % hjelpepleiere, 38,3 % helsefagarbeidere og 2,2 % omsorgsarbeidere. 3 av 4 har jobbet mer enn ti år ved sykehuset Kilde: Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus. Utredning av Oslo Economics for Spekter, Fagforbundet og Delta.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy